Voorwaarden WMO-vervoer 

  • Neem altijd uw taxipas mee als u gebruik maakt van het WMO-vervoer. Overhandig deze bij aanvang van de rit aan de taxichauffeur.
  • Voor het reserveren van ritten kunt u bellen met Personenvervoer Kort via 0516-422222. Wij zijn 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Ons kantoor is geopend op maandag t/m vrijdag van 07.00 – 18.00 uur en in de weekenden en op feestdagen van 08.00 – 17.00 uur.
  • Tegen betaling van een eigen bijdrage, kunt u met het WMO-vervoer reizen in heel Nederland en in onze buurlanden, mits het vertrek- of eindpunt in uw gemeente ligt.
  • Per WMO-vervoer rit wordt het werkelijke aantal gereden kilometers afgeschreven. 
  • U mag op uw WMO-vervoer taxipas meerdere personen meenemen, mits u zelf meegaat en er één opstapplaats is. 
  • Heeft u vragen over de eigen bijdrage en die van uw medepassagiers dan kunt u bellen met Personenvervoer Kort via 0516-422222 of mailen via het contactformulier.
  • Het WMO-vervoer is een collectief systeem. Dat betekent dat het waar mogelijk gecombineerd vervoer is.
  • Het ophaaltijdstip mag een kwartier eerder of later zijn dan de afgesproken tijd.
  • Maandelijks ontvangt u vervolgens van ons een factuur waarop alle verreden ritten van die maand staan. Ook uw actuele kilometertegoed per de laatste datum van de maand staat daarop vermeld. Wilt u tussentijds uw tegoed opvragen, dan kunt u contact opnemen met onze centralisten.
  • Voor de betaling van de eigen bijdrage kunt u kiezen voor een automatische incasso. U bespaart daarmee € 2,50 administratiekosten.